Spillere M34

Skårer Ballklubb | Skårer lite mye ball

Eirik Weng

Per Morten Rogstad

Simen Løland

Roar Maurset

Allan Solheim

Freddy Juul

Tom Arne Hirmoen

Iiir Daci

Pål Andresen

Hans Olaf Kokkin

Roger Pettersen

Rune Olijnyk

Øyvind Kluge

Tore Wilberg

Jan Erik Hermansen

Bjørn Throndsen

Andre Almløv

Kjell Hovde

Pål Løkken

Per Arne Skjerven

Freddy kristiansen

Tommy Pedersen

Kenneth Skalstad

Anders Aamodt