Trener team

Skårer Ballklubb | Skårer lite mye ball

Sportslig leder - Terje Hammerborg

Hovedtrener - Reza Motlagh

Trener - Tore Wilberg

Ass trener - Christian Gulbrandsen

Lagleder - Jan Erik Hermansen